WARSZTATY - odbyły się


Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne warsztaty: "Zakładanie działalności gospodarczej, czyli wszystko co musi wiedzieć cudzoziemiec o rejestrowaniu działalności w Polsce", 06.11.2018 r.

Warsztat  składa z trzech części:

Część I dotyczy definicji przedsiębiorcy oraz działalności gospodarczej.

Wskazane zostaną możliwe formy prowadzenia działalności przez cudzoziemców, omówiony zostanie również artykuł 142 ustawy o cudzoziemcach, który wskazuje jakie warunki trzeba spełnić, aby móc aplikować o tymczasowe zezwolenie ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Część II poświęcona jest rejestracji działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na przykładzie jednoosobowej działalności. Wskazane zostaną czynności, które należy wykonać oraz dokumenty, które należy złożyć w odpowiednim organie.

W tej części uczestnicy  otrzymają wiedzę dotyczącą spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz innymi ważnymi instytucjami, których decyzje wpływają na działalność gospodarczą.

Część III dotyczy wsparcia przedsiębiorców zarówno w kwestii merytorycznej, jak
i finansowej. Omówione zostaną miejsca, gdzie przedsiębiorca może uzyskać pomoc w sprawach rejestrowania i prowadzenia działalności oraz zdobywania dofinansowania.

 

Termin: 6 listopada 2018 r. (wtorek)

Warsztaty odbędą się w siedzibie Ośrodka w godz. 16.30 - 20.30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajeciach, proszone są o zgłoszenia osobiste w siedzibie Ośrodka (ul. Klasztorna 16), telefonicznie pod numerem telefonu 61 853 21 86 lub pocztą elektroniczną  info@powp.poznan.pl

powrót Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: POWP
Data publikacji: 18.09.2018 09:37
Liczba wyświetleń: 563


Powiat Poznański Poznań ODSWDG ZUS OIP IS Poznań Krajowa Izba Doradców Podatkowych o. wielkopolski UMWW WUP PARP WARP CEIDG PIG WIR KRAZ
 
iinfo