SZKOLENIE - odbyło się


Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenie: „RODO – zmiany w prawie dotyczące ochrony danych osobowych. Praktyczne zastosowanie w firmie” 01-02.10.2019 r.

PROGRAM

Zagadnienia szczegółowe:

 

1.                

Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych osobowych

1h

2.                

Podstawowe pojęcia z rozporządzenia o ochronie danych osobowych

ograniczenie przetwarzania, profilowanie, pseudonimizacja, odbiorca, strona trzecia, zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych, dane dotyczące zdrowia,

1,5h

3.                

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

zgoda, umowa, przepis, żywotny interes podmiotu, interes publiczny, uzasadniony interes administratora,

1,5h

4.                

Zasady przetwarzania danych osobowych

a.       zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość

b.       ograniczenie celu

c.        prawidłowość

 

d.       ograniczenie przechowywania

e.        integralność i poufność

f.         rozliczalność

2h

5.                

Obowiązki administratora danych osobowych

·    art. 24 wdrażanie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne

·    art. 25 uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych

·    art. 28 powierzanie przetwarzania

·    art. 29 Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego

·    art. 30 Rejestrowanie czynności przetwarzania

·    art. 32 Bezpieczeństwo przetwarzania

·    art. 33 Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

·    art. 34 Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

·    art. 35 Ocena skutków dla ochrony danych

·    art. 36 Uprzednie konsultacje

·    art. 37 – 39 Wyznaczenie inspektora ochrony danych

2,5h

6.                

Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

·    art. 12. Przejrzyste informowanie i przejrzysta komunikacja oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą

·    art. 13. Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

·    art. 14 Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

·    art. 15 Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

·    art. 16 Prawo do sprostowania danych

·    art. 17 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

·    art. 18 Prawo do ograniczenia przetwarzania

·    art. 19 Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

·    art. 20 Prawo do przenoszenia danych

·    art. 21 Prawo do sprzeciwu

·    art. 22 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

1,5h

       

 

Termin: 01 - 02 października 2019 r.

Szkolenie odbywać się będzie w godz. 16.30 - 20.30

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, proszone są o zgłoszenia osobiste w siedzibie Ośrodka, telefoniczne pod numerem 61 853 21 86 oraz przesłanie zgłoszenia (wypełniony formularz) pocztą elektroniczną na adres powp@poznan.praca.gov.pl

powrót

Dokumenty do pobrania:

Typ Opis Data
załącznik formularz zgłoszeniowy 2019-09-03 10:13:51
Drukuj Stworz PDF

Informacje o artykule

Redakcja: POWP
Data publikacji: 03.09.2019 09:13
Liczba wyświetleń: 402


Powiat Poznański Poznań ODSWDG ZUS OIP IS Poznań Krajowa Izba Doradców Podatkowych o. wielkopolski UMWW WUP PARP WARP CEIDG PIG WIR KRAZ
 
iinfo